Từ ngày 1/3/2017, Việt Nam và Australia sẽ bắt đầu thực hiện chương trình “Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ” (visa subclass 462), theo thông cáo của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Chương trình hợp tác này cho phép các công dân trẻ tuổi Việt Nam, với độ tuổi từ 18 đến 30, đến Australia trong thời hạn một năm để làm việc ngắn hạn và học tập. Chương trình này cũng cho phép các công dân trẻ tuổi Australia đến Việt Nam làm việc và du lịch.

Nguồn: http://vietnam.embassy.gov.au/hnoi/WorkAndHolidayVisaSubclass462.html


Ari Trần Minh Quang, tìm hiểu thị trường nhà đất cùng Trần Minh Quang, tổng hợp thông tin nhà đất từ Trần Minh Quang, giảng viên bất động sản Trần Minh Quang, cafe anh learn, kỹ năng giao tiếp, trần minh quang, cafe anh learn, kỹ năng giao tiếp, trần minh quang, cafe anh learn, kỹ năng giao tiếp, trần minh quang,

LEAVE A REPLY