• Myname: Trần Minh Quang (Ari)
  • Mobile: 0906344356
  • Mail: quangtran.r@gmail.com
  • Face: facebook.com/quangtranr
  • Birth: 07/04/1986
  • Like: read book, travel, coaching & sharing, challenge myself
  • Real Estate
  • Investment
  • Social
  • Business

Skill

Marketing
Personal Mastery
People Mastery
Creation & Innovation
Coachinh & Training
Presentation
Design
Team work

SỐNG TRỌN VẸN & KHÔNG HỐI TIẾC

Có thể bạn luôn thấy tôi trong những vai trò khác nhau, nhưng tôi vẫn luôn là tôi: nhiệt thành, đam mê, luôn có tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào những gì mình làm, với trách nhiệm, sự tận tâm và ý thức cao nhất. Dẫu ở vị trí nào, vai trò nào và bất kỳ nơi đâu

Có thể, tôi không phải là người tốt nhất, nhưng tôi hôm nay sẽ luôn tốt hơn hôm qua và sẽ không bao giờ dừng lại, bởi…. sống là một hành trình dài của những trải nghiệm mà ở đó, chỉ có DẤN THÂN mới giúp ta TRƯỞNG THÀNH.