Cây khi chặt nhánh, dẫu có đớn đau nhưng rồi sẽ nhanh lớn mạnh, mai muốn đầy cành, lá dẫu xanh cũng phải tước bỏ đi. Có những điều tưởng như là tốt đẹp nhưng lại là trở ngại, trở ngại càng lớn khi chúng ta không dám đối diện với những đớn đau, bởi trên đời, thứ gì cũng có giá của nó và không có gì là tự đến cả.

LEAVE A REPLY